SOSYAL MEDYADA TAKİP EDİN

TÜRKÇE ENGLISH

Alo Acıbadem 444 55 44
FOR INTERNATIONAL PATIENTS

Kalite Politikası

Joint Commission International Akreditasyonu

Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu, uluslararası alanda kabul gören ve en yüksek tanınırlığı olan değerlendirme modelidir. Sağlık organizasyonlarının bakım kalitesini artırmak için tasarlanmış bir dizi standart gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını saptamak üzere bağımsız değerlendirme denetimleri yapar. Bugün 69 ülkede 800’den fazla sağlık kurumunu akredite etmiştir. JCI standartları, hasta merkezli standartlar başlığı altında hasta güvenliği hedefleri, bakıma ulaşım ve bakımın sürekliliği, hasta ve yakınlarının hakları, hastaların değerlendirilmesi ve bakımı, anestezi ve cerrahi bakım, ilaç kullanımı, hasta ve yakınlarının eğitimi konularını ele alır. Sağlık bakım kurumu yönetim standartları kapsamında kalite iyileştirme ve hasta güvenliği, enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü, yönetim, liderlik ve yönlendirme, tesis yönetimi ve güvenliği, çalışanların niteliği ve eğitimi ile bilgi yönetimi konuları değerlendirilir. Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinden Acıbadem Adana Hastanesi 25 Eylül 2010, Acıbadem Maslak Hastanesi ise 2 Ekim 2010 tarihi itibariyle Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu’na sahiptir.

Tüm hastalarımız, JCI akreditasyonu olan hastanelerimiz ile ilgili olarak hasta bakımının güvenliği ve kalitesine ilişkin kaygılarını JCI’a rapor edebilirler. JCI’a bildirim için aşağıdaki adresi kullanabilirsiniz.

http://www.jointcommissioninternational.org/contact-us/report-a-quality-and-safety-issue/

Laboratuvar Akreditasyon ve Sertifikasyonları

Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı, 20 Ekim 2005 tarihinden geçerli olmak üzere DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie) tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre akredite edilerek Türkiye’nin TS EN ISO 15189 akreditasyonuna sahip ilk tıbbi laboratuvarı olmuştur. 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilerek Türkiye’nin TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre akredite edilen ilk tıbbi laboratuvarı olmuştur. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarı; 2014 yılında TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre yeniden akredite edilmiş, 10 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre esnek kapsam ile akredite edilen Türkiye’nin ilk tıbbi laboratuvarı olmuştur.

TÜRKAK ile ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)’ın arasındaki çok taraflı MRA (Mutual Recognition Arrangements) Anlaşması’na taraf olması nedeni ile laboratuvarların akreditasyonu ILAC’a üye tüm ülkelerde de tanınır hale gelmiştir.

Acıbadem Labgen Genetik Tanı Merkezi 10 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere TÜRKAK tarafından TS EN ISO 15189 standardına göre akredite edilmiştir.

Acıbadem Labvital Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı 11 Eylül 2013 tarihinden geçerli olmak üzere TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

Acıbadem Labmed Ankara Doku Tipleme Laboratuvarı ise 09.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere ASHI (American Society for Histocompability and Immunogenetics) tarafından akredite edilerek Türkiye’nin ASHI akreditasyonuna sahip ilk doku tipleme laboratuvarı olmuştur.

Nükleer Tıp Avrupa Akreditasyonu

Acıbadem Bursa Hastanesi, Avrupa’da Nükleer Tıp Merkezleri’ni akredite eden Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’nin (European Union of Medical Specialists-UEMS) Nükleer Tıp Uzmanlık Bölümü (European Board of Nuclear Medicine-EBNM) tarafından akredite edilmiştir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

Acıbadem Mobil Sağlık Hizmetleri A.Ş, kalite yönetim sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’na sahiptir. Acıbadem Mobil, 8 Nisan 2016 tarihinde ikinci denetimi de başarıyla tamamlamış ve Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’nı yenilemiştir.

Aplus Hastane Otelcilik Hizmetleri A.Ş, hizmet verdiği her noktada, üretim ve işletim süreçlerindeki standardizasyonun sağlanması adına 21 Nisan 2017 tarihi itibari ile ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahiptir. Standartlar doğrultusunda her ürün mal kabul aşamasından başlayarak tüketilinceye kadar kritik kontrol noktalarınca gözetim altında tutulmakta ve sürekli eğitimlerle personel kalitesi yükseltilerek günlük, haftalık ve aylık denetimlerle farkındalık canlı tutulmaktadır.

Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Acıbadem Kozyatağı Hastanesi, Acıbadem Bursa Hastanesi ve Acıbadem International Hastanesi Nükleer Tıp Bölümleri, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonu

APlus hizmet verdiği her noktada, dünya standartlarında üstün hizmet sunumu, sistem bütünlüğü ve sürdürülebilirliği sağlamak için; ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi’ne göre; her ürün mal kabul aşamasından başlayarak tüketilinceye kadar kendi ürün grubuna göre kalite kontrol kriterlerince incelenir. APlus’ın merkez ve uydu depolarında, stok ve raf ömrü kontrolünü kolaylaştıran gıda güvenliğinin gerektirdiği saklama standartları ve FIFO (First in first out) uygulanır.

RAL-GZ 992 Sertifikasyonu

APlus Çamaşır Fabrikası’nda yıkanan ve paketlenen çamaşırlar fabrikadan ilgili lokasyona ve hastaneye el değmeden ulaştırılmaktadır. Temiz ve kirli tekstilin ayrı ayrı taşınması prensibi ile gerçekleşen transfer işleminin her aşaması araç takip sistemi ile izlenerek raporlanmaktadır. Tam otomasyon sistemi ile yürütülen süreçler, RAL – GZ 992 Profesyonel Kumaş Bakımı Kalite ve Test Spesifikasyonları tarafından standardize edilmiştir. APlus’ın yönetim sistemleri akredite belgelendirme kuruluşları tarafından, çamaşırhane standartları ise uluslararası Frschungsinstitut Hohenstein Enstitüsü tarafından belgelendirilmiştir. RAL- GZ 992 Profesyonel Kumaş Bakımı Kalite ve Test Spesifikasyonları uygulanmaktadır. Türkiye’de bir ilk olarak, torba sistemi ile tekstiller yıkanmakta ve tam otomasyon sistemi ile ütülenip katlanarak paketlenmektedir.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri

Acıbadem Sağlık Grubu, sağlık kurumlarını kamu, özel ya da üniversite olarak ayırmadan; hizmet standardizasyonunda yakınlık sağlamak, kurumlar arası deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve sağlıkta ulusal kalite sistemini kurmak amacıyla oluşturulan Sağlıkta Kalite Standartları’na uyumludur.